DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN 29/03/2016

07-05-2016

1. Trên cây lúa

* Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn đòng – trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 5 – TT, dự báo trong tuần tới sẽ có một lứa rầy mới nở , do đó khuyến cáo bà con nông dân nên tích cực thăm đồng để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Các trà lúa Đông xuân hiện nay phần lớn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ, một số ít các trà lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ cần theo dõi sát khi phát hiện rầy nâu với mật số cao phun trừ ngay bằng các loại thuốc tiêu diệt nhanh, không để cho rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ ĐX sang Hè Thu 2016.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm sẽ tiếp tục giảm. Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- Chú ý sự xuất hiện của sâu cuốn lá , OBV trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh , bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ. Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ và chuột.

2. Trên cây rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và trời mát vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp .

3. Cây trồng khác

a) Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citri và Citripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

b) Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện tập trung theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến RN di trú vào đèn đợt cuối tháng 3/2016 đầu tháng 4 để khuyến cáo nông dân xuống giống vụ Hè Thu tập trung gi eo sạ đồng loạt và né rầy.

- Khu vực sử dụng nước kênh Đông (Củ Chi ) cần chú ý lịch điều tiết nước phục vụ sản xuất lúa Hè Thu 2016.

- Trong thời gian cắt, giảm nước kênh Đông, đề nghị Trạm BVTV Củ Chi thông báo rộng rãi cho bà con nông dân biết để chủ động bố trí mùa vụ sản xuất phù hợp, tăng cường việc tích trữ nước để tưới, sử dụng nước tiết kiệm, không xả bỏ lãng phí nguồn nước.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV theo “4 đúng”, hạn chế việc phun thuốc trừ RN, trừ sâu khi mật độ thấp, nhằm tránh tình trạng bộc phát của RN trên trà lúa đòng – trổ trở đi.

2. Cây trồng khác

- Hiện đang vào thời điểm thu hoạch cuối vụ rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện phối hợp với phòng Kinh tế các quận, huyện theo dõi tình hình hạn, xâm nhập mặn tại các vùng sản xuất để khuyên cáo nông dân thời điểm xuống giống hoặc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết./.

                                                                                                                        Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật