Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

Công ty Global Ecotech và khách hàng tham quan nhà máy và phòng làm việc của đối tác Hextar ở Malaysia

18-05-2017
Trong tuần tháng 4 năm 2017 vừa qua, Công ty Global Ecotech có tổ chức chuyến tham quan nhà máy và văn phòng làm việc của công ty Hextar ở Malaysia.

Trong tuần tháng 4 năm 2017 vừa qua, Công ty Global Ecotech có tổ chức chuyến tham quan nhà máy và văn phòng làm việc của công ty Hextar ở Malaysia.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến tham quan:

Buổi họp giới thiệu công ty Hextar diễn ra tại văn phòng công ty Hextar

 

Chuyến tham quan nhà máy và cơ sở sản xuất của đối tác – Hextar

Tổng giám đốc - ông Lý Hồng Phát đang giới thiệu về sản phẩm
của công ty Hextar cho khách hàng Việt Nam

 

 

Description: C:\Users\Ngoc Loan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2795.jpg

Chuyến du lịch tham quan nhà máy và văn phòng làm việc của đối tác Hextar – Malaysia thành công tốt đẹp.