Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Chương trình Launching sản phẩm mới - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

Chương trình Launching sản phẩm mới

16-04-2021
Nhằm phục vụ quý bà con nông dân, công ty bổ sung thêm 2 quy cách nhỏ cho 2 siêu phẩm . Donacol , gói 50gr & Stun chai 20ml. Mua 10 thùng tặng 1 thùng. Thời gian áp dụng : 01/04/2021 đến hết 31/05/2021.