NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Chi tiết sản phẩm

NPK 18 -18-18 CÔNG NGHỆ THÁP CAO

  • Mã sản phẩm: Công Nghệ Tháp Cao
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 2859
Mô tả

NPK 18-18-18

1. Hạt phân đẹp, đồng đều, mau tan.

2. Ba số điều sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng.

3. Sử dụng cho nhiều loại cây trồng.

4. Công thức cao hơn hiệu quả tốt hơn.

5. Ít đụng thị trường

Vui lòng liên hệ:

Mr Hưng: 0902 719 968

Ms Ngọc Anh: 0903 875 369

_addcart

NPK 18-18-18

1. Hạt phân đẹp, đồng đều, mau tan.

2. Ba số điều sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng.

3. Sử dụng cho nhiều loại cây trồng.

4. Công thức cao hơn hiệu quả tốt hơn.

5. Ít đụng thị trường

Vui lòng liên hệ:

Mr Hưng: 0902 719 968

Ms Ngọc Anh: 0903 875 369