Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

Sản phẩm

Propineb 700g/kg
Giá: Liên hệ
Imidacloprid 200g/l
Giá: Liên hệ
Abamectin Benzoate 36g/l
Giá: Liên hệ
Glyphosate 480g/l
Giá: Liên hệ
Tricyclazole 75WP
Giá: Liên hệ
16 - 8 - 19 - 1,2Mg
Giá: Liên hệ
12 - 9 - 19 - 2MgO + 0.5Zn + TE
Giá: Liên hệ
16 - 16 -16 +TE
Giá: Liên hệ
16 - 16 - 8
Giá: Liên hệ
10 - 5 - 28 + 1,2Mg
Giá: Liên hệ