Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

Sản phẩm

Dimethoate 400g/l
Giá: Liên hệ
Abamectin Benzoate 36g/l
Giá: Liên hệ
Imidacloprid 200g/l
Giá: Liên hệ
Deltamethrin 2.5% w/w
Giá: Liên hệ
Deltamethrin 2.5% w/w
Giá: Liên hệ
Abamectin Benzoate 36g/l
Giá: Liên hệ
Công nghệ tháp cao
Giá: Liên hệ
Công nghệ tháp cao
Giá: Liên hệ
15-15-15 (NK TÂY BAN NHA)
Giá: Liên hệ