Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH

Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Lĩnh vực hoat động kinh doanh - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL ECOTECH
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629
Sổ tay Global Ecotech
Hotline: Giám Đốc - Thạc Sĩ Lý Hồng Phát: 0909 648 629

Lĩnh vực hoat động kinh doanh

18-12-2018
Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Global Ecotech

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Global Ecotech:

  1. Thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
  2. Phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón.
  3. Phụ gia sử dụng cho pha chế thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
  4. Cung cấp dịch vụ đăng ký tên thương phẩm cho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.